Om Radio Frihed

Radio FRIHED er en positiv nærradio i københavnsområdet. 

Vi sender i København på FM 95,5 MHz og 95,2 MHz på hybrid.

Sendetider

Vi sender hver onsdag, torsdag og fredag fra kl. 18 til 20 og hver søndag fra kl. 10 til 18.

Profil

Radio FRIHED er en positiv nærradio i københavnsområdet.

Vi sætter fokus på forbedringer af livskvalitet, uddannelse, spiritualitet, kultur, menneskerettigheder, sundhed og miljø.

Navnet Radio FRIHED er ikke tilfældigt valgt. Frihed til at blive hørt og mulighed for at kunne fremlægge sit synspunkt uden at blive afbrudt af en journalist, publikum eller en opponent, er den væsentligste forskel på stilen i Radio FRIHED og de gængse, overfladiske High Speed radiostationer.

Vi søger ikke kontroversen men retter hellere opmærksomheden mod personlige erfaringer og problemløsninger gennem vore gæster og emnevalg.

På Radio FRIHED prioriterer vi information frem for sensation.

Vores interview-stil er baseret på udfordring frem for angreb.

Måske netop derfor finder du flere åbenhjertige og personlige interviews med lokale politikere, initiativtagere og kunstnere på Radio FRIHED, end du ellers er vant til.

Kontakt informationer

Telefon: 33 25 19 20

Email: info@radiofrihed.dk

Radio Frihed
Postboks 234
1501 København V

Støt os

Radio FRIHED sender ingen reklamer.

Ufarvet af økonomiske interesser er vi istand til at lave FRI RADIO om de emner, vi og vore lyttere mener er aktuelle og vedkommende.

Finansieringen kommer fra medlemmer af Aktive Scientologers Radioforening (ASR) samt fra vores støtteforening.

Herudover modtager vi jævnligt offentlig støtte som går til udvikling af nye programmer samt opdatering af teknisk materiel.

Du kan støtte os på gironummer : 927 6912

Bank-konto: Reg. 9570 Konto-nr. 9276912. Vi har hverken nedre eller øvre grænser for beløbets størrelse.

Vi ser dit bidrag som en økonomisk anerkendelse af vores frivillige arbejde – du bliver ikke medlem af radioen gennem din indbetaling.

Filosofien bag

Radio FRIHED drives af Aktive Scientologers Radioforening som blev stiftet i 1987, da en gruppe københavnske scientologer på privat initiativ besluttede at bidrage til samfundsdebatten med en nærradio.

Vores arbejdsform er inspireret af humanisten og filosoffen L. Ron Hubbards syn på kommunikationens afgørende rolle for forståelse.

Fordomme og rygter trives i et samfund, hvor der er mangel på kommunikation. Alene gennem kommunikation kan man opnå større forståelse for sine medmenneskers bevæggrunde.

Vi håber at Radio FRIHED som medie kan medvirke til at nedbryde nogle barrierer i samfundet ved gennem åben dialog at lade vidt forskellige grupper komme ucensureret til orde.

Share

Comments are closed.